สน.หลักสอง

ประวัติสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง ประวัติความเป็นมา ( 91 ปี สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง ) สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง ได้จัดสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2473 ตั้งอยู่ ริมคลองขุดภาษีเจริญ ฝั่งทิศเหนือ ตรงข้ามวัดม่วง มีสารวัตรเป็นหัวหน้าปกครองขึ้นตรงต่อ กองกำกับการตำรวจนครบาล 12 ในขณะนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2517 พ.ต.อ.ไพทูรย์ สุวรรณวิเชียร ผกก.น.12 ในขณะนั้นได้พิจารณาเห็นว่า ปริมาณงานและกิจการต่างๆ ของ สน. มีเพิ่มมากขึ้น จึงได้เสนอ ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น เพื่อยกฐานะเป็น สน. ที่มีสารวัตรใหญ่เป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชา แต่เนื่องจากมีกำลังตำรวจเพิ่มขึ้น และต้องการให้บริกา รประชาชน ได้รับความสะดวก จึงย้ายมาขอใช้ที่ร่วมกับศูนย์บรรเทา สาธารณภัยธนบุรี เป็นที่ทำการ จากนั้นเมื่อปี 2517 ได้รับงบประมาณจัดสร้างสถานที่ทำ การใหม่ ในที่ดินซึ่งได้รับบริจาคในซอยเพชรเกษม 98 เขตภาษีเจริญ และทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ปี 2529 จึงได้เปิดให้บริการกับ ประชาชนมาจนถึงปัจจุบัน และในปี 2539 กระทรวงมหาดไทยได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเขตภาษีเจริญ เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเขต คือ เขตบางแค โดย สถานีตำรวจ นครบาลหลักสอง ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตบางแค เลขที่ 3 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยปัจจุบัน มี พ.ต.อ.ไไตรเทพ แพทย์รัตน์ เป็น ผู้กำกับการ