สน.หลักสอง มอบใบประกาศนักเรียนแดร์ ร.ร.ราชวิตประถมบางแค โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (แดร์ประเทศไทย)

วันนี้ 14  มี.ค.66 เวลา 08.30 น. สน.หลักสอง โดย พ.ต.อ.วุฒิไกร  จตุรงค์เสรีกุล ผกก.สน.หลักสอง มอบหมายให้ พ.ต.ท.ธนะสิทธิ์  จิตติพัทธพงศ์ รอง ผกก.ป.สน.หลักสอง เป็นประธาน และคุณเอก  ณ ระนอง ตัวแทน กต.ตร.สน.หลักสอง พ.ต.ต.วิชาญ  ชุ่มช่วง พ.ต.ต.ดัสกร  ภรณ์พงภัค สวป.สน.หลักสอง และเจ้าหน้าที่ ตชส.สน.หลักสอง มอบใบประกาศนักเรียนแดร์ ร.ร.ราชวิตประถมบางแค
   โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (แดร์ประเทศไทย) ได้มีการร่วมลงนามข้อตกลงในความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีเป้าหมาย คือ การให้เด็กนักเรียนเกิดการต่อต้านการดื่มเหล้า การสูบบุหรี่ และการใช้ยาเสพติด อื่นๆ รวมไปถึงพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในเด็กนักเรียน
   โดยให้ข้าราชการตำรวจที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรแดร์ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้จักวิธีการปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนให้ทดลองใช้ยาเสพติด และความรุนแรง
    สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.จักรี กอวิเศษ รอง สว.(ป.)สน.หลักสอง ทำหน้าที่ครูตำรวจแดร์ เข้ามาสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 เรียนราชวินิตประถมบางแค จำนวน 4 ห้องเรียน มีนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน 134 คน ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน หรือโครงการแดร์ประเทศไทยโครงการแดร์ มีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ
    ประการแรก คือการให้พื้นฐานความรู้กับเด็กนักเรียน เกี่ยวกับผลกระทบของการใช้สิ่งเสพติด ซึ่งนอกจากผลกระทบที่มีต่อร่างกายแล้ว ยังมีผลกระทบไปถึงด้านอื่นๆ ในชีวิตของนักเรียนได้แก่ อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจอีกด้วย
   ประการที่สอง โครงการแคร์ มุ่งที่จะสร้างทักษะและวิธีการในการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง
   ประการสุดท้าย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งของโครงการ คือการเสนอทางเลือกให้กับเด็กนักเรียน โดยการสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่าง ๆ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
  ขอให้น้องๆที่จบหลักสูตรนักเรียนแดร์  จดจำ นำความรู้ที่ได้จากคุณครูแดร์ ไปบอกต่อเพื่อน ญาติพี่น้อง ให้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ต่อไป
ภาพ/ข่าว  ศปก.สน.หลักสอง