การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA)

วันนี้ 9 ม.ค.66 เวลา 11.00 น. สน.หลักสอง โดย พ.ต.อ.วงกต สุวรรณวัฒน์ ผกก.สน.หลักสอง ประชุมผู้บริหาร ระดับ รองผู้กำกับการ และสารวัตร ทุกสายงาน เพื่อติดตามความคืบหน้า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ของ สถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้อง ศปก.สน.หลักสอง โดยให้ทุกฝ่ายประชาสัมพันธ์ ข้าราชการตำรวจและประชาชนให้เข้าร่วมการประเมิน ในเวฟไซต์ของ สน.และตามจุดที่มีคิวอาร์โค๊ดติดไว้

URL : https://policeita.com/index.php#public/home.php