การฝึกประจำสัปดาห์

การฝึกทบทวน ท่าบุคคลมือเปล่า และการออกกำลังกาย ของ ข้าราชการตำรวจ สน.หลักสอง

 

 

การฝึกประจำสัปดาห์ วันพุธที่ 4 ม.ค.65 เวลา 16.00 น.

 

 

*** การฝึกประจำสัปดาห์ 5 ม.ค.65 01

*** การฝึกประจำสัปดาห์ 5 ม.ค.65 02