การบริหาร

มาตรฐาน ITA

 

 

รายการแผนต่างๆ ประจำปี 2565

ฝ่ายอำนวยการ

1.แผนปฏิบัติราชการ เดือน ม.ค.65

2.แผนการป้องกันช่วงเทศกาลปีใหม่

3.แผน รปภ.ที่ตั้ง ม.ค.65

4.แผนปฏิบัติราชการ ปี65 ของ สน.หลักสอง

 

 

 

ฝ่ายจราจร

1. แผนการจัดการจราจร ปี 2565

2.แผนปีใหม่ 2565

3.แผนการบังคับใช้กฎหมาย

 

ฝ่ายสอบสวน

1.ตารางเวร พงส. ,เสมียนประจำวัน และผู้ช่วย พงส. ประจำเดือน ต.ค.64

2.ตารางเวร พงส. เสมียนประจำวัน และผู้ช่วย พงส.ประจำเดือน พ.ย.64

3.ตารางเวร พงส. เสมียนประจำวัน และผู้ช่วย พงส.ประจำเดือน ธ.ค.64

4.ตารางเวร พงส. เสมียนประจำวัน และผู้ช่วย พงส.ประจำเดือน ม.ค.65

5.แผนการปฏิบัติกรณีม๊อบ ของฝ่ายสอบสวน

6.แผนการปฏิบัติกรณีปิดล้อม สถานีของฝ่ายสอบสวน

 

 

 

 

 

 

================================================== -->