งานทำบุญหลวงพ่อดำ ประจำปี 2565

สน.หลักสองขอเชิญร่วมงานทำบุญหลวงพ่อดำ ของ สน.หลักสอง ประจำปี 2565

 

30 ธ.ค.64 เนื่อง ในวันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565 เป็นวันครบรอบการจัดงานทำบุญหลวงพ่อดำประจำปี 2565 ของ สน.หลักสอง จึงขอเรียนเชิญประชาชนและข้าราชการตำรวจ สน.หลักสอง และครอบครัว เข้าร่วมงานทำบุญ ตามมาตรการการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่วงครัด