พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร D.A.R.E โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย ) ร.ร.หมู่บ้านเศรษฐกิจ

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร D.A.R.E โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย ) ร.ร.หมู่บ้านเศรษฐกิจ
วันนี้เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.วุฒิไกร จตุรงค์เสรีกุลผกก.สน.หลักสอง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนแดร์ ร.ร.หมู่บ้านครู โดยมี พ.ต.อ.ธนะสิทธิ์ จิตจิพัทธพงษ์ รอง ผกก.ป. ,พร้อมเจ้าหน้าที่ ตชส., คณะครูอาจารย์ มีนักเรียนที่จบหลักสูตรจำนวน 150 คนมารับประกาศ โดย ผกก.สน.ได้กล่าว กับนักเรียนที่มารับใบประกาศ มีใจความส่วนหนึ่งว่า
ขอแสดงความชื่นชม และยินดีอย่างจริงใจ กับนักเรียนทุกคน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรแดร์ เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ยาเสพติดได้
แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว นับเป็นเรื่องที่น่าห่วงเป็นอย่างมาก ขอให้นักเรียนแดร์ทุกคนได้นำวิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งรูปแบบการตัตสินใจแบบแตร์ม ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และแก้ไขปัญหาสำหรับตนเอง ได้อย่างถูกต้อง เกิดทักษะ และสามารถตัดสินใจหลีกเลี่ยง เมื่อถูกชักชวนให้ทดลองใช้ยาเสพติด