41 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานีตำรวจ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในสถานีตำรวจ [คลิกดูข้อมูล]
อัพเดต : 30 มิ.ย. 2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment:TA) ของสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง [คลิกดูข้อมูล]