25 นโยบายการบริหารกำลังพล

นโยบายการบริหารกำลังพล [คลิกดูข้อมูล]
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ สน.หลักสอง [คลิกดูข้อมูล]
อัพเดต : 24 มิ.ย. 2565
วิธีพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2556 [คลิกดูข้อมูล]
วิธีพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2556
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของ สตช. พ.ศ.2557-2566 [คลิกดูข้อมูล]
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของ สตช. พ.ศ.2557-2566