24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [คลิกดูข้อมูล]