23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ [คลิกดูข้อมูล]
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ [คลิกดูข้อมูล]
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ [คลิกดูข้อมูล]
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ [คลิกดูข้อมูล]
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ [คลิกดูข้อมูล]
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ [คลิกดูข้อมูล]
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ [คลิกดูข้อมูล]
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเตือน ตุลาคม 2563 สน.หลักสอง บก.น.9 [คลิกดูข้อมูล]