15 ข้อมูลสถิติของการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง ระหว่างเดือน ม.ค.65 -พ.ค.65 [คลิกดูข้อมูล]
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ของประชาชนผู้มาใช้บริการ เดือน มกราคม ๒๕๖๕ [คลิกดูข้อมูล]