O22 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ระบบร้องเรียน / ร้องทุกข์ออนไลน์ ของ สน.หลักสอง
ระบบร้องเรียน / ร้องทุกข์ออนไลน์ ของสำนักงานจเรตำรวจ (เจ-คอมส์) [คลิกดูข้อมูล]