03 อำนาจหน้าที่

คำสั่ง ตร. 538-2555 (พงส.) [คลิกดูข้อมูล]
คำสั่ง ตร. 537-2555 (อำนาจหน้าที่ สน.) [คลิกดูข้อมูล]
อำนาจหน้าที่ของ สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง [คลิกดูข้อมูล]
กฏหมายอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [คลิกดูข้อมูล]
พระราชบัญญัติจราจรทางบก 2522 [คลิกดูข้อมูล]
ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา [คลิกดูข้อมูล]
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [คลิกดูข้อมูล]

เรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ตำแหน่งในสถานีตำรวจ