การบริหารเงินงบประมาณ

 

 

เนื่องจาก ตร.ได้มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แต่ละแผนงาน ผลผลิต โครงการ เพื่อใช้กำกับดูแล การบริหาร จึงให้หน่ายงานในระดับ บช.บ. ในสังกัด จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สน.หลักสอง จึงได้จัดทำ แผนการใชจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 ขึ้น****

================================================== -->