โครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โครงสร้างสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง

****ทำเนียบ กำลังพล ในปัจจุบัน

 

 

 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา ( 91 ปี สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง )
สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง ได้จัดสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2473 ตั้งอยู่ริมคลองขุดภาษีเจริญ ฝั่งทิศเหนือ ตรงข้ามวัดม่วง มีสารวัตรเป็นหัวหน้าปกครองขึ้นตรงต่อ กองกำกับการตำรวจนครบาล 12 ในขณะนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2517 พ.ต.อ.ไพทูรย์ สุวรรณวิเชียร ผกก.น.12 ในขณะนั้นได้พิจารณาเห็นว่า ปริมาณงานและกิจการต่างๆ ของ สน. มีเพิ่มมากขึ้น จึงได้เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อยกฐานะเป็น สน. ที่มีสารวัตรใหญ่เป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชา แต่เนื่องจากมีกำลังตำรวจเพิ่มขึ้น และต้องการให้บริการประชาชนได้รับความสะดวก จึงย้ายมาขอใช้ที่ร่วมกับศูนย์บรรเทา สาธารณภัยธนบุรี เป็นที่ทำการ จากนั้นเมื่อปี 2517 ได้รับงบประมาณจัดสร้างสถานที่ทำการใหม่ ในที่ดินซึ่งได้รับบริจาคในซอยเพชรเกษม 98 เขตภาษีเจริญ และทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ปี 2529 จึงได้เปิดให้บริการกับประชาชนมาจนถึงปัจจุบัน และในปี 2539 กระทรวงมหาดไทยได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเขตภาษีเจริญ เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเขต คือ เขตบางแค โดย สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตบางแค เลขที่ 3 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยปัจจุบัน มี พ.ต.อ.วงกต สุวรรณวัฒน์ เป็น ผู้กำกับการ
================================================== -->